Lê Duong Minh Anh [11021]
11/05/2020 7:50:00 PM

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB và mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy một góc 60 độ.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB và mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy một góc 60 độ.  Mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD) cắt SC, SD lần lượt tại M và N. Thể tích của khối chóp S.ABMN bằng ?

A. 7 căn 3 a^3/2

B. 7 căn 3 a^3 /4

C. 21 a^3 / 4

D. 21 căn 3 a^3 / 4

Toán Học 1 câu trả lời 3331 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 21:32 12-05-2020

B

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.