nghihue [108734]
24/12/2020 11:39:25 PM

Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành có ABCD lac hbh tâm O a). Tìm giao tuyến (SAC) và (SBD) b). Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm SA,SD,CD chứng minh SB// (MNP) giải giúp em câu b với ạ

  • Bài này giải sao ah
Toán Học 24/12/2020 11:41:21 PM 0 câu trả lời 434 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.