LD [84991] Đã mua 2 khóa học
06/01/2021 12:13:32 PM

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a,SA=a,SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC;M,N lần lượt là trung điểm của SB,SC.Thể tích của khối tứ diện AMNG bằng

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a,SA=a,SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC;M,N lần lượt là trung điểm của SB,SC.Thể tích của khối tứ diện AMNG bằng 

Toán Học 06/01/2021 12:14:54 PM 0 câu trả lời 1378 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.