SVT_17 [39178]
19/11/2020 7:41:57 PM

cho hệ phương trình. Xác định trị số k sao cho:

Đại số tuyến tính 1 câu trả lời 492 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 20:02 19-11-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.