Nghiêm Hoàng [28361] Đã mua 1 khóa học
22/10/2018 9:22:02 PM

Cho hàm số y=2x/(x−1), có đồ thị (C) và điểm A(2;0)

Cho hàm số y=2xx1, có đồ thị (C) và điểm A(2;0).. Hai điểm M,N lần lượt thuộc hai nhánh của (C) sao cho tam giác AMN vuông cân tại A.. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Toán Học 1 câu trả lời 3317 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 21:39 22-10-2018

Những câu hỏi đã cho trong đề thi online thì em xem giải trong đề tương ứng em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.