Nguyễn Tuấn Hưng [36112] Đã mua 4 khóa học
15/06/2019 12:31:11 AM

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng...

Cho hàm số

y f x  ( )

liên tục trên và có đồ thị như hình

 

vẽ. Biết rằng diện tích các hình phẳng

( ),( ) A B

lần lượt bằng

15

3 .

 

Tích phân

1

1

e

1

.f(3lnx + 2)dx

x

 

bằng

Toán Học 1 câu trả lời 494 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 09:02 15-06-2019

Không gõ được đề thì em chụp ảnh up lên em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.