daivi28092002 [4706]
12/04/2020 11:42:51 PM

Cho hàm số f(x)= x^6 + ax^2+bx+2a+b với a, b là các số thực. Biết hàm số đạt GTNN tại x=1 . giá trị NN có thể của f(3)= bn

  • Cho hàm số f(x)= x^6 + ax^2+bx+2a+b với a, b là các số thực. Biết hàm số đạt GTNN tại x=1 . giá trị NN có thể của f(3)= bn
Toán Học 2 câu trả lời 2753 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học 00:17 13-04-2020

Bổ đề: Cho hàm số f(x) liên tục và khả vi trên khoảng D và a thuộc D. Điều kiện cần để f(x) không đổi dấu khi qua x = a là đạo hàm của f(x) tại x = a bằng 0.

1
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 10:34 13-04-2020
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.