Lê Duong Minh Anh [11021]
22/04/2020 8:35:17 PM

Cho hai khối đồng nguyên chất hình trụ có chiều cao bằng nhau, một khối nặng 5kg, một khối nặng 12kg.

Cho hai khối đồng nguyên chất hình trụ có chiều cao bằng nhau, một khối nặng 5kg, một khối nặng 12kg. Tỷ lệ bán kính của khối trụ nhỏ so với khối trụ to bằng?

A. 5/12

B. căn (5/12)

C. 25/144

D. căn bậc 3 (5/12)

Toán Học 1 câu trả lời 936 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 23:22 22-04-2020

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.