Harry [23582]
22/01/2019 9:12:12 PM

Cho $f(x)=1 +m.x^2$ tìm tổng tất cả các nghiệm nguyên cùa tham số m thuộc [-2019,2019] để phương trình f(f(x))=x có 4 nghiệm phân biệt

Cho $f(x)=1 +m.x^2$ tìm tổng tất cả các nghiệm nguyên cùa tham số m thuộc [-2019,2019] để phương trình f(f(x))=x có 4 nghiệm phân biệt

Toán Học 23/01/2019 4:02:11 AM 2 câu trả lời 3153 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 21:39 22-01-2019

$f(x)=1+mx^2$ hả em

1
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 17:23 23-01-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.