Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
22/01/2019 9:12:12 PM

Cho $f(x)=1 +m.x^2$ tìm tổng tất cả các nghiệm nguyên cùa tham số m thuộc [-2019,2019] để phương trình f(f(x))=x có 4 nghiệm phân biệt

Cho $f(x)=1 +m.x^2$ tìm tổng tất cả các nghiệm nguyên cùa tham số m thuộc [-2019,2019] để phương trình f(f(x))=x có 4 nghiệm phân biệt

Toán Học 23/01/2019 4:02:11 AM 2 câu trả lời 4680 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 17:23 23-01-2019

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:39 22-01-2019

$f(x)=1+mx^2$ hả em

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.