pvl17022001 [40611]
04/02/2019 3:14:37 PM

Cho f(x) liên tục trên R thỏa mãn f(x)+f(-x)=2x^2-2x-3

Cho f(x) liên tục trên R thỏa mãn f(x)+f(1-x)=2x^2-2x-3.Tính tích phân I=∫f(x)dx ( CẬN TỪ -2 đến 2 Ạ )

Toán Học 1 câu trả lời 561 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 17:42 05-02-2019

Em dùng tính chất ở bài viết này nhé https://www.vted.vn/tin-tuc/tong-hop-tat-ca-cac-cong-thuc-tinh-nhanh-hay-duoc-su-dung-chuong-nguyen-ham-va-tich-phan-phat-hanh-tai-vtedvn-4821.html

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.