blupi [8057] Đã mua 4 khóa học
07/08/2019 9:54:37 PM

cho em xin lời giải chi tiết với ạ

câu hỏi Q674625582 vì sao lại hàm số không tuần hoàn ạ ?

  

Toán Học 0 câu trả lời 436 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.