Phạm Tiến Thành [79882]
13/05/2020 3:17:26 PM

cho em xin lời giải câu này với ạ

Có bao nhiêu cặp số nguyên (a;b)(a;b) với a,b(10;10)a,b∈(−10;10) để hàm số f(x)=x3+(2a)x2+(b+3)xf(x)=|x3+(2−a)x2+(b+3)x| có 5 điểm cực trị.

Toán Học 13/05/2020 3:19:40 PM 2 câu trả lời 457 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Mr CR [76452] 18:56 13-05-2020

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 15:46 13-05-2020
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.