Đỗ Thế Long [155082] Đã mua 4 khóa học
14/03/2023 12:28:09 PM

Cho em xin đáp án câu này ạ

Cho  em xin lời giải câu này với ạNo description available.

Toán Học 1 câu trả lời 58 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 13:52 14-03-2023

Ta có ${{2}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}}}-{{4}^{x}}=2x-{{x}^{2}}-{{y}^{2}}-{{z}^{2}}$

$\Leftrightarrow {{2}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}}}+{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}={{2}^{2x}}+2x$

$\Leftrightarrow {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}=2x\Leftrightarrow {{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}=1\Rightarrow M\left( x;y;z \right)\in \left( {{S}_{1}} \right)$ có tâm $I\left( 1;0;0 \right),{{R}_{1}}=1$

Ta có ${{\left( x-3 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}={{m}^{2}}\Rightarrow M\left( x;y;z \right)\in \left( {{S}_{2}} \right)$ có tâm $J\left( 3;0;0 \right),{{R}_{2}}=m,\left( m>0 \right)$

Để có duy nhất điểm $M\Leftrightarrow \left( {{S}_{1}} \right),\left( {{S}_{2}} \right)$ tiếp xúc $ \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} IJ = {R_1} + {R_2} \hfill \\ IJ = \left| {{R_1} - {R_2}} \right| \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} m + 1 = 2 \hfill \\ \left| {m - 1} \right| = 2 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} m = 1 \hfill \\ m = 3 \hfill \\ m = - 1\left( L \right) \hfill \\ \end{gathered} \right..$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.