huyhoang797799@gmail.com [87518]
05/06/2020 9:57:01 AM

Cho em xin cách giải bài này với ạ

Note: Em lưu ý khi up ảnh lên

Toán Học 05/06/2020 12:18:47 PM 1 câu trả lời 335 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 12:49 05-06-2020

Làm tương tự câu này em nhé

\[\begin{gathered} \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}} {\frac{1}{{{{\cos }^4}x + \sin x{{\cos }^3}x}}dx} = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}} {\frac{1}{{{{\cos }^3}x\left( {\sin x + \cos x} \right)}}dx} = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}} {\frac{1}{{{{\cos }^4}x\left( {\tan x + 1} \right)}}dx} \\ = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}} {\frac{1}{{{{\cos }^2}x}}.\frac{1}{{\tan x + 1}}.\frac{1}{{{{\cos }^2}x}}dx} = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}} {({{\tan }^2}x + 1).\frac{1}{{\tan x + 1}}d(\tan x)} = \int\limits_1^{\sqrt 3 } {\frac{{1 + {t^2}}}{{t + 1}}dt} \\ = \int\limits_1^{\sqrt 3 } {\left( {t - 1 + \frac{2}{{t + 1}}} \right)dt} = \left. {\left( {\frac{{{t^2}}}{2} - t + 2\ln \left| {t + 1} \right|} \right)} \right|_1^{\sqrt 3 } = 2 - \sqrt 3 - 2\ln 2 + 2\ln (1 + \sqrt 3 ). \\ \end{gathered} \]

 

Vậy $a=2,b=3,c=-2,d=2\Rightarrow abcd=-24.$ Chọn đáp án C.           

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.