phuchuongtm [41444]
09/12/2018 8:53:41 AM

cho em hỏi:tại sao AB lại vuông góc với CD ạ

Toán Học 0 câu trả lời 478 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.