Ðuonguong190302 [107209]
04/08/2020 8:26:27 PM

cho em hỏi với ạ

Cho tập hợp A = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 } . Gọi S là tập hợp tất cả các tam giác có độ dài ba cạnh là các phần tử của A . Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc S . Xác suất để phần tử được chọn là một tam giác cân bằng

 

Toán Học 0 câu trả lời 322 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.