Unset [78057]
20/12/2019 10:46:45 PM

cho em hỏi với ạ

Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều ngoại tiếp mặt cầu có bán kính bằng 1.. Hình chóp có thể tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu ạ?

Toán Học 0 câu trả lời 405 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.