Tlinh371 [124327]
15/05/2021 4:10:36 PM

cho em hỏi phần cách suy đồ thị bảng biến thiên hàm trị tuyệt đối ở đâu thế ạ?

cho em hỏi phần cách suy đồ thị bảng biến thiên hàm trị tuyệt đối ở đâu thế ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 416 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 23:34 15-05-2021

Em học bài khảo sát vẽ đồ thị hàm số chương hàm số có hết đó em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.