toanhkhoa [82614]
17/04/2020 7:23:54 PM

Cho em hỏi dạng này học ở bài giảng nào của khóa ProX vậy ạ

Dạ đây ạDạng này ạ

Toán Học 3 câu trả lời 157 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đỗ đại học [63606] 14:47 19-04-2020

đặt t =f(x)

 

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 19:54 17-04-2020

Bài: Mở đầu Phương pháp đổi biến tích phân.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.