Lưu Quỳnh [92290] Đã mua 1 khóa học
08/08/2020 8:32:28 PM

cho em hỏi chỗ ô chữ nhật ạ , cái ngoặc thứ nhất có bình phương phải không ạ

Toán Học 0 câu trả lời 317 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.