Đặng Thành Đạt [129687] Đã mua 1 khóa học
05/08/2021 3:29:15 PM

Cho em hỏi câu này với ạ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm OGọi E là trung điểm cạnh SD và G là trọng tâm của tam giác SAB 

1) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (OEG) với các mặt của hình chóp đã cho

2) Tìm thiết diện của hình chóp đã cho khi cắt bởi mặt phẳng (OEG)

Toán Học 0 câu trả lời 253 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.