Đặng Thành Đạt [129687] Đã mua 1 khóa học
23/07/2021 10:18:36 AM

Cho em hỏi câu này với ạ

Trong mp tọa độ Oxy, phép quay tâm O (O; 45°) biến đường thẳng d: x+2y-3=0 thành đường thẳng nào

 

Toán Học 0 câu trả lời 305 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.