ThanhTrangPh?m [75726]
29/05/2020 1:14:07 PM

cho em hỏi câu này với ạ

Cho chóp s.abc có abc vuông cân tại a. Hình chiếu của s là điểm thuộc bc. Góc giữa mp(sab) và (sbc) là 60 . Góc giữa mp(sac) và mp (sbc) là phi. Cos(phi)=căn2/4. Anpha là góc giữa sa và mp(abc) tính tan (anpha)

Toán Học 1 câu trả lời 514 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 15:23 29-05-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.