bestyou [156992]
03/07/2022 2:48:58 PM

cho em hỏi câu này tại sao lại là C ạ! Em cảm ơn nhiều ạ!

Toán Học 1 câu trả lời 245 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
tu?nnguy?n15032 [117045] 16:50 03-07-2022

Đây là đồ thị của đạo hàm em nhé :V ,kẻo đọc nhầm thành đồ thị của f(x). Nhận thấy f'(x)=0 có một nghiệm bội chẵn x=x1, một nghiệm bội lẻ x=x2 mà khi qua điểm x=x2 dấu của đạo hàm chuyển từ dương thành âm nên hàm số đạt GTLN tại x=x2 

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.