Song Ji Hyo [83931] Đã mua 1 khóa học
30/04/2020 11:08:44 PM

Cho em hỏi câu này đáp án nào ạ?

Toán Học 30/04/2020 11:09:27 PM 1 câu trả lời 388 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:26 30-04-2020

Mệnh đề A sai nhé em.

Sai vì thiếu $k \ne 0.$ Thật vậy, với $k=0$ thì
$\displaystyle\int0dx=C; 0\displaystyle\int{f(x)}dx=0.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.