thinh10x_dn1 [42660]
14/06/2019 10:41:12 AM

Cho em hỏi câu này

Toán Học 1 câu trả lời 476 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 13:11 14-06-2019

đó là đường thẳng qua I và song song với phân giác trong; ngoài của hai đường thẳng này em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.