Huuloc [31938] Đã mua 3 khóa học
19/05/2020 9:53:08 PM

cho em hỏi câu 132 làm sao ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 381 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 08:37 20-05-2020

Dùng kiến thức toán 11 để tìm a, b:

+ f(1+)=f(1-) có a+1=1+b

+ f'(1+)=f'(1-) có a=2

Vậy a=b=2

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.