Gaugauangang [18573]
23/05/2021 2:54:05 AM

cho em hỏi cách nào khác của câu này ngoài chọn hàm không ạ

Toán Học 2 câu trả lời 393 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 16:01 23-05-2021

tìm hàm bậc ba đã cho ra rồi giải chứ ko phải chọn hàm em nhé

0
Lời giải
Đã ghim
Gaugauangang [18573] 02:54 23-05-2021

câu 48 ạ

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.