meo1233 [82328] Đã mua 1 khóa học
07/05/2020 3:48:24 PM

Cho em hỏi cách làm câu 38 ạ

Toán Học 2 câu trả lời 343 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 14:54 09-05-2020

0
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 16:16 08-05-2020

bắt đạo hàm có 3 nghiệm dương phân biệt

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.