danghoang612002 [7587]
23/10/2019 10:44:03 PM

Cho em hỏi bài này làm tn ạ

Toán Học 1 câu trả lời 426 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 13:33 24-10-2019

từ đk bài toán có y=x và P=x^4-2x^2+2=(x^2-1)^2+1>=1.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.