ÐangHoàng [130200]
23/06/2021 8:15:17 PM

Cho e hỏi tại sao câu 38 a lại dùng lim để xét đơn điệu vậy ạ?

Toán Học 23/06/2021 8:26:07 PM 0 câu trả lời 310 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.