dodaihoc0405 [16699]
27/03/2019 8:23:54 PM

Cho e hỏi phần max-min số phức ở bài nào ạ???

Cho e hỏi phần max-min số phức ở bài nào ạ???

Toán Học 1 câu trả lời 503 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:48 27-03-2019

Bên Pro X max đó em, cái bài có cái tên GTLN GTNN 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.