PTQuii [165497] Đã mua 4 khóa học
05/09/2023 6:47:35 PM

cho e hỏi làm sao để mình vẽ đc hình cắt giao như hình v ạ y=-x-1 và tìm đc 3 ngo y'=0 v

cho e hỏi làm sao để mình vẽ đc hình cắt giao như hình v ạ y=-x-1 và tìm đc 3 ngo y'=0 v 

Toán Học 0 câu trả lời 104 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.