Hoàng Dương [6253] Đã mua 1 khóa học
30/09/2019 11:04:15 PM

Cho e hỏi là thầy có đánh đề nhầm không ạ? 1/4 phải là min chứ ạ

Toán Học 0 câu trả lời 507 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.