Hải Long [75422]
25/06/2022 6:28:03 PM

Cho e hỏi là tại sao câu D lại sai ạ. Vì e thấy trong khoảng x thuộc -1 đến 1 đã hữu hạn điểm rồi ạ

Toán Học 1 câu trả lời 323 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:16 25-06-2022

trong khoảng (-1;1) có vô hạn số nhé em

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.