Lê Nguyễn Kỳ Duyên [9963] Đã mua 4 khóa học
13/12/2019 5:06:14 PM

cho e hỏi câu này vs

Khi x thay đổi trong khoảng (-pi/3 ; pi/3] thì y=cosx lấy mọi giá trị thuộc: A. [1/2;1] B.(-1/2;1/2) C.[-1;1/2] D. Một kết quả khác?

Toán Học 1 câu trả lời 569 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 19:49 13-12-2019

chọn A em, cospi/3=1/2; cos0=1.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.