Bùi Di [67652]
20/04/2020 1:16:51 PM

Cho e hỏi câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 405 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 16:01 20-04-2020

Em làm hoàn toàn tương tự câu hỏi này trong bài học giao điểm hai đường cong có yếu tố hình học: https://www.askmath.vn/cau-hoi/co-bao-nhieu-so-thuc-m-de-duong-thang-yx43m-cat-do-thi-ham-so-/5490905f-cb38-4741-9463-37eb5d27db8d

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.