Hạ thần [3438]
11/02/2020 9:41:09 AM

Cho e hỏi câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 414 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
ngochuyenhao12a1 [72351] Partner Đã mua 2 khóa học 09:17 12-02-2020

với x thuộc [ -2,4] thì f(x) thuộc [ 0, 4]  đặt f(f(x)) =f(t) với thuộc [0,4] 

pt f(t) =m chỉ có nhiều nhất 4 nghiệm với t thuộc [0,4] nên k có giá trị nào của m thỏa mãn 

không biết đúng hay sai nhưng góp ý để mọi người sửa giúp ạ 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.