vted-er 2k4 [23919]
20/04/2020 10:56:16 PM

Cho e hỏi câu này em cám ơn ạ

Toán Học 2 câu trả lời 308 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 08:31 21-04-2020
1
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 14:34 21-04-2020

lấy nguyên hàm rồi coi x là tham số tìm f(x) theo x 

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.