vted-er 2k4 [23919]
17/04/2020 10:35:47 PM

cho e hỏi câu này ạ . e cảm ơn.

Cho tập X={1;2;3;4;5;6;7;8;9}.Gọi S là tập hợp tất cả các stn gồm 5 chữ số đôi 1 khác nhau đc lập từ X .Chọn ngẫu nhiên 1 phần tử của S .Tính xác suất để phần tử đc chọn có đg 3 chữ số lẻ ?

Toán Học 1 câu trả lời 304 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học 10:06 19-04-2020

Ta có không gian mẫu là 9A5.

Nhận thấy có 5 chữ số lẻ và 4 chữ số chẵn, nên ta chọn số có 3 chữ số là lẻ như nhau:

+ Chọn 3 chữ số lẻ: 5C3 cách

+ Chọn 2 chữ số chẵn: 4C2

+ Hoán vị các vị của 5 chữ số đó: 5!

Vậy có 5C3.4C2.5! số thoả mãn đề bài, P = (5C3.4C2.5!)/9A5 = 10/21

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.