vted-er 2k4 [23919]
17/04/2020 9:33:41 PM

cho e hỏi câu này ạ . e cảm ơn.

trong 1 hộp có 100 tấm thẻ đc đánh số từ 101-200 (mỗi tấm thẻ đc đánh 1 số khác nhau ).Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm thẻ trong hộp .Xác suất để tổng 3 chữ số ghi trên 3 tấm thẻ đó là 1 số chia hết cho 3 =?

Toán Học 1 câu trả lời 428 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học 10:23 19-04-2020

Ta chia các thẻ trong hộp thành 3 nhóm: 

+ Nhóm A: Thẻ có số chia hết cho 3 → 33 thẻ

+ Nhóm B: Thẻ có số chia 3 dư 1 → 33 thẻ

+ Nhóm C: Thẻ có số chia 3 dư 2 → 34 thẻ

Lấy ngẫu nhiên 3 số để tổng của chúng chia hết cho 3 thì có các khả năng sau:

1. Cả 3 thẻ thuộc một nhóm: 33C3 + 33C3 + 34C3 cách

2. Mỗi thẻ thuộc một nhóm: 33.33.34 cách

Vậy có 33C3 + 33C3 + 34C3 + 33.33.34 cách thoả mãn, P = (33C3 + 33C3 + 34C3 + 33.33.34)/100C3 = 817/2450

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.