vted-er 2k4 [23919]
17/04/2020 9:29:20 PM

cho e hỏi câu này ạ . e cảm ơn.

chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một . Xác suất để số đc chọn có ba chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ còn lại đứng kề nhau ?

Toán Học 1 câu trả lời 315 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học 10:13 19-04-2020

|Ω| = 9.9.8.7.6 = 27216

Ta coi hai chữ số lẻ kề nhau tạo thành một nhóm A. Khi đó, số thoả mãn là số có 4 chữ số thuộc {0, 2, 4, 6, 8, A}

+ Số cách chọn nhóm A: 5A2 (có 5 chữ số lẻ)

+ Số cách chọn số có 4 chữ số: 4.4.3.2

Vậy có 5A2.4.4.3.2 số thoả mãn, P = (5A2.4.4.3.2)/27216 = 40/567

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.