lehoangvu2k6 [133306] Đã mua 4 khóa học
01/07/2021 9:31:45 AM

Cho e hỏi bấm máy tính như thế nào để ra được 2 nghiệm này vậy ạ . Máy tính e là fx-570vnplus

Cho e hỏi bấm máy tính như thế nào để ra được 2 nghiệm này vậy ạ . Máy tính e là fx-570vnplus

Toán Học 02/07/2021 4:26:17 PM 1 câu trả lời 320 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 16:26 02-07-2021

Nhập f(x) rồi shift solve ra nghiệm là x1;

nhập lại f(x)/(x-x1) shift solve ra nghiệm x2.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.