daivi28092002 [4706]
01/08/2019 10:53:43 AM

Cho đồ thị ba hàm số y=f(x), y=f'(x), y=f"(x) được mô tả

20190801_104153.jpg20190801_104153.jpg

Toán Học 01/08/2019 10:59:39 AM 1 câu trả lời 471 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:06 01-08-2019

Tải ảnh lỗi rồi em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.