Thu Trang [46873]
24/04/2019 10:11:54 PM

Cho a b c thỏa mãn yêu cầu tìm tổng của chúng

Cho 2^a =6^b=12^-c và (a-1)^2 +(b-1)^2 +(c-1)^2=2.     Tổng a+b +c bằng 

a,2   B.1 C. 0.   D . 3

 

Toán Học 1 câu trả lời 667 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
lê lan linh [12529] 22:37 28-04-2019

có thể giải bằng máy tính : 2^a=6^b=12^-c=t rồi thay vào biểu thức suy ra t ,giải ra a,b,c 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.