NaNa2929 [75009]
09/05/2020 9:16:32 PM

Chỉ e cách làm câu này với ạ. Chỗ trên đoạn [..] hơi lỗi một tí

Toán Học 10/05/2020 4:19:11 PM 1 câu trả lời 572 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
nguyenbahiep7 [95026] 11:40 10-05-2020

đề cho f ' (x) hay f(x) hả bạn. và kiểu câu này cần có 4 đáp án để lựa chọn nữa. 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.