NaNa2929 [75009]
25/04/2020 8:53:42 PM

Chỉ e cách làm câu này với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 157 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đỗ đại học [63606] 15:35 26-04-2020

lấy tích phân 2 vế bạn

 

0
Lời giải
Đỗ đại học [63606] 15:41 26-04-2020

A nha 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.