Unset [146109]
13/11/2021 10:09:53 PM

chánnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nói thật cái askmath này....... ít người vào, muốn câu hỏi đc trả lời khuyên không nên hỏi ở đây

 

Toán học 2 câu trả lời 79 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Tôn Thị Quỳnh Nga [6376] Partner Đã mua 1 khóa học 11:41 15-11-2021

cái ask này dùng để học viên vted tra id lấy lời giải là chính mà bạn còn bạn nào thắc mắc thì đăng bài lên group hỏi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.