Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
14/03/2019 11:25:06 PM

câu trong đề thi trường e mn giúp e vs ạ

cho hàm số y=f(x) liên tục trên [1,4] thỏa mãn f(x)=(f(2*căn x)-1)/( căn x)+(4*lnx)/x tích tích phân từ 3 đến 4 của f(x)

Toán Học 0 câu trả lời 539 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.