Bùi Thị Linh Chi [55273] Đã mua 4 khóa học
06/06/2019 11:37:48 AM

câu này tại sao phải trừ đi x ạ ?

Q803339743

Toán Học 0 câu trả lời 540 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.